Seuraavaan osioon

Asioiden ajoa inhimillisellä otteella

Kivikoski & Haavisto on asianajotoimisto, jossa yhdistyvät useamman turkulaisen lakitoimiston perinteet. Asianajotoimisto Salo & Kivikoski jatkoi Asianajotoimisto Markku Salon perintöä vuosina 2010–2014.

Kivikoski & Haavisto syntyi, kun toimistoon yhdistyi vuodesta 1983 toiminut Asianajotoimisto Laurikainen & Haavisto. Asiakkaamme valitsevat meidät usein siksi, että tuomme työhömme asiaosaamisen ja neuvottelutaitojen rinnalle reiluutta ja inhimillisyyttä.

Toimistomme on Suomen Asianajajaliiton jäsen.Toimistomme on Suomen asianajajaliiton jäsen
 

Palvelut

Työoikeus

 • Työsopimukset
 • Työsuhteen päättyminen
 • Palkkasaatavat
 • Yhdenvertaisuus
 • Työturvallisuus
 • Virkasuhteet

Perheoikeus

 • Avioero ja omaisuuden ositus
 • Avoero ja omaisuuden jako
 • Yhteisomistussuhteen purkaminen
 • Lasten huolto, tapaamisoikeus, elatus
 • Avioehtosopimukset
 • Avoliittosopimukset
 • Lahjoitukset

Perintöoikeus

 • Perunkirjoitus
 • Perinnönjako
 • Testamentti

Rikosoikeus

 • Asianomistajan etu
 • Liikennevahingot
 • Työturvallisuus
 • Työrikokset

Kiinteistö ja asunto-osakeyhtiöasiat

 • Riidat
 • Lainhuuto ja kiinnitys
 • Rakennusriidat
 • Urakka-asiat
 • Asuntokauppariidat
 • Asunto-osakeyhtiön asiat
 • Vuokra-asiat

Vahingonkorvaus ja vakuuttaminen

 • Vakuutukset
 • Lääketieteelliset riita-asiat
 • Vahingonkorvaukset

Kaupat

 • Kauppasopimukset
 • Asuntokaupat
 • Kiinteistökaupat
 • Kauppariidat

Yrityksen asiat

 • Yhtiöoikeus
 • Liiketoiminnan järjestelyt ja kauppa
 • Sopimukset
 • Verotus
 • Työsuhteet
 • Saatavien perintä
 • Konkurssit
 • Velkajärjestelyt ja yrityssaneeraukset
 • Rikosasiat
 • Talousrikokset
 
 
 

Ihmiset


 
Sulje

Mika Kivikoski

Asianajaja, varatuomari

Asianajotoimisto Kivikoski & Haavisto Oy 2015 -
Asianajotoimisto Salo & Kivikoski Oy 2009-2014
Vakuutusosakeyhtiö Sampo / If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 1999-2010
Asianajotyössä 1994-99

Olen jatkanut asianajotoimintaa edesmenneen yhtiökumppanini Markku Salon perintönä. Nyttemmin Kivikoski & Haavisto Oy:ksi yhdistyneen toimistomme erityisosaamista ovat työ- ja perheoikeus.

Omaa erikoisalaani ovat esimerkiksi työturvallisuuslainsäädäntöä ja lasten huoltoriitoja koskevat asiat. Lisäksi olen perehtynyt erityisesti asuntoja ja kiinteistöjä koskeviin riitatilanteisiin sekä vakuuttamiseen, josta minulla on vuosien kokemus.

Urani varrella olen hoitanut lukuisia välimiesmenettelyjä sekä eri alojen laajoja oikeudenkäyntejä eri tuomioistuimissa. Toimin asianomistajan avustajana myös Suomen ensimmäisessä jutussa, jossa tuomittiin vastaaja henkisestä pahoinpitelystä. Olen Suomen Asianajajaliittoon kuuluvan Turun Asianajajayhdistyksen hallituksen jäsen.

Sulje

Mika Haavisto

Asianajaja, varatuomari

Kivikoski & Haavisto Oy 2015–
Laurikainen & Haavisto Oy vuodesta 2000–2014

Olen toiminut asianajajana vuodesta 1993 ja yrittäjänä vuodesta 2000. Kokemukseni siviili- ja rikosoikeudellisista asioista on monipuolinen, ja yli kahden vuosikymmenen työkokemukseen on mahtunut monenlaisia prosesseja tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyssä. Keskeistä työkenttääni ovat erityisesti  perhe- ja perintöoikeudelliset asiat sekä toisaalta rikosasiat.Toimin yhteistyössä yleishyödyllisten ja kolmannen sektorin järjestöjen kuten Turun Ensi-Koti Yhdistyksen ja Rikosuhripäivystyksen kanssa.

Sulje

Juhani Laurikainen

Asianajaja, varatuomari

Yli kolmekymmentä vuotta jatkuneen asianajourani aikana olen hoitanut lukuisia oikeudenkäyntejä oikeuden eri aloilta työoikeuden ollessa merkittävin osa-alue työssäni.

Asianajosihteerinä olen usein ensimmäinen kontakti Kivikoski & Haavistoon. Olen työskennellyt toimistomme asianajosihteerinä Salo & Kivikosken ensimmäisestä toimintavuodesta lähtien.

Sulje

Prof. Eva Gottberg

Asiantuntijalakimies

Professori Eva Gottberg on asiantuntijamme perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa. Hänen erikoisalaansa ovat ositukset ja perinnönjaot kuten myös lakiosakysymykset ja lesken asema. Lisäksi Evalla on mittava kokemus testamenttien ja avioehtosopimusten laadinnasta.

Aloitin työt Asianajotoimisto Kivikoski & Haavistolla syyskuussa 2015. Opiskeluaikana työskentelin Markku Salon asianajotoimistossa, jonka perintöä Mika Kivikoski on jatkanut toimistossamme. Oikeustieteen kandidaatiksi valmistuin vuonna 2007. Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt mm. holhoustoimen tehtävissä, ensin Turun kaupungin yleisenä edunvalvojana ja sen jälkeen Turun seudun maistraatissa henkikirjoittajana. Lisäksi olen suorittanut tuomioistuinharjoittelun Turun käräjäoikeudessa/Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Opinnoissani erikoistuin perhe- ja perintöoikeuteen ja kirjoittamani julkaisutkin liittyvät lasten huoltoriitoihin. Perheoikeus onkin erityistä osaamisaluettani, minkä lisäksi työnkuvaani kuuluvat mm. työ- ja rikosoikeudelliset toimeksiannot sekä oleskelulupa- ja kansalaisuusasiat.

 

Julkaisuni

-       Lapsen tapaamisoikeus (2012), kustantajana Lakimiesliiton kustannus/Helsingin Kamari Oy

-       Lapsen tapaamisoikeus ja sen toteuttamisen ongelmakohtia –tutkielmani on julkaistu Turun yliopiston tiedekunnan julkaisusarjassa v. 2007

-       Valvotut tapaamiset – siirtyminen valvotuista tapaamisista normaaleihin tapaamisiin. Oikeustieto 1/2008

 

 

Olen aloittanut opinnot Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2014. Olen tehnyt töitä asianajotoimistossa opintojeni ohessa kesästä 2015 alkaen, jolloin aloitin työskentelyn yksityishenkilöiden velkajärjestelyasioiden parissa. Nykyisin työnkuvaani kuuluvat velkajärjestelyasioiden ohella myös mm. perunkirjoitukset.

 

Yhteys

Kivikoski & Haavisto Oy
Yliopistonkatu 29 C b 26 (sisäpiha), 20100 Turku

P. 02 2500 250
Fax 02 2371 973

toimisto@kivikoskihaavisto.fi
etunimi.sukunimi@kivikoskihaavisto.fi

Avaa yhteydenottolomake »